1. Konu

İşbu koşullar ATS Tercüme’ye aittir. Tercüme ve Danışmanlık hizmetlerimizden faydalanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz.

2. Genel Koşullar

2.1.Bu koşulların amacı ATS Tercüme ve Danışmanlık (bundan böyle kısaca ATS Tercüme olarak anılacak) tarafından sunulacak hizmet kullanımıyla ilgili ilişkiyi düzenlemektedir.

2.2. ATS Tercüme işbu koşullarda yer alan bilgileri, formları ve içeriği değiştirme hakkını saklı tutar.

2.3.İşbu koşullar ATS Tercüme tarafından gerekli görüldüğü zaman değiştirilebilir; fakat bu değişiklikler web sitesi üzerinden düzenli olarak yayınlanacaktır.

2.4.Bu Hizmet Koşulları, ATS Tercüme ve Danışmanlıktan alacağınız her türlü tercüme ve danışmanlık desteğini kapsamaktadır. ATS Tercümeden hizmet almak istediğinizde bu koşulları peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmiş olursunuz. Bu Hizmet Koşullarını kabul etmiyorsunuz ATS Tercümeden herhangi bir hizmet talep etmeyiniz.

3. Hak ve Yükümlülükler

3.1.Müşteri, ATS Tercümeden alacağı her türlü tercüme ve danışmanlık hizmetinde işbu sözleşme koşullarına, kanuna, ahlaka, temel ve ticari dürüstlük ilkelerine uyacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.2.Müşteri, mücbir sebep sayılan tüm durumlarda (doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, alt yapı ve internet arızaları, elektirik kesintisi ve kötü hava koşullarıda dâhil, fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydı ile) ATS Tercüme’nin işbu koşullar ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya gerçekleştirememesi durumunda herhangi bir hak veya tazminat talep etmeyeceğini peşinen kabul, beyan ve taahüt eder.

4. ATS Tercüme’nin Sorumlulukları

4.1. ATS Tercüme “Gizlilik Sözleşmesi”ne uymakla yükümlüdür.

4.2. ATS Tercüme, edimini yerine getirdikten sonra müşterinin talebi doğrultusunda 1 kereye mahsus olmak koşuluyla edimde düzeltme yapabilir. Şu var ki, müşteri cümle kurmanın birçok çeşidi olduğunu ve kişiler arası yorumlamanın farklı olabileceğini bildiğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.3. ATS Tercüme yorumlama farkından doğacak anlaşmazlıkları kabul etmeme hakkını saklı tutar.

5. Hizmet Bedeli ve İade Koşulları

5.1.Yazılı-sözlü tercüme türlerinde fiyatlandırma aciliyet, dil, terim bilimi, karakter sayısı vb. koşullara göre değişiklik göstermektedir.

5.2.Ödeme ATS Tercüme’nin insiyatifine bağlı olarak hizmetten önce veya sonra alınabilir. Eğer ödeme, hizmetin tesliminden sonra gerçekleşecekse en geç 7 gün içerisinde ATS Tercüme’ye ödenmesi gerekmektedir.

5.3.Alınacak hizmet için, müşteri onayından sonra hizmet iptali ve geri ödeme talep edilemez.

5.4.Yorumlamaya açık belgelerde müşteri edimin birden fazla düzeltilmesini talep ederse işbu belge prova okumasına tabi tutularak ATS Tercüme’nin insiyatifine göre her düzenleme için ekstra ücretlendirilebilir.

6. Hükümler

İşbu Koşullarda bahsi geçen taraflar yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır. Yukarıda bulunan yükümlülükler yerine getirilmediği takdirde karar merci Bursa Mahkeme ve İcra Dairelerinindir.