İŞ İNGİLİZCESİ İFADELERİ VE KISALTMALARI

İŞ İNGİLİZCESİ İFADELERİ VE KISALTMALARI

İŞ İNGİLİZCESİ İFADELERİ VE KISALTMALARI

İş dünyası, özel bir dil ve terminolojiye sahiptir. İş İngilizcesi, uluslararası iş ilişkilerinde, profesyonel iletişimde ve iş görüşmelerinde yaygın olarak kullanılan bir dil türüdür. İş İngilizcesini etkili bir şekilde kullanabilmek için, iş dünyasında sıkça karşılaşılan ifadeleri ve kısaltmaları anlamak ve kullanmak önemlidir.

1. ASAP (As Soon As Possible)

ASAP, bir şeyin mümkün olan en kısa sürede yapılması gerektiğini ifade eden yaygın bir kısaltmadır. Örneğin, "Lütfen bu raporu ASAP gönderin." ifadesi, raporun hemen gönderilmesi gerektiğini belirtir.

2. CEO (Chief Executive Officer)

CEO, bir şirketin en üst düzey yöneticisi olan Genel Müdür veya İcra Direktörü'nü ifade eder.

3. ROI (Return on Investment)

ROI, bir yatırımın getirisini ölçen bir terimdir. İş dünyasında, yatırımların ne kadar karlı olduğunu değerlendirmek için sıkça kullanılır.

4. B2B (Business-to-Business)

B2B, işletmeler arası ticareti ifade eder. Bir şirketin diğer şirketlere ürün veya hizmet satması durumunda kullanılır.

5. FYI (For Your Information)

FYI, bilgi verme amacıyla kullanılır. Bir e-posta veya mesajın başında "FYI" yazmak, alıcının bilgilendirilmesini sağlar.

6. KPI (Key Performance Indicator)

KPI, bir şirketin veya projenin başarı seviyesini ölçen belirli ölçütleri ifade eder. İş performansını değerlendirmek için kullanılır.

7. USP (Unique Selling Proposition)

USP, bir ürünün veya hizmetin rakiplerinden farklı olan özelliklerini ifade eder. İş dünyasında, bir ürünün neden diğerlerinden daha çekici olduğunu vurgulamak için kullanılır.

8. ETA (Estimated Time of Arrival)

ETA, bir şeyin tahmini varış zamanını ifade eder. Özellikle nakliye ve lojistik sektörlerinde sıkça kullanılır.

9. MOU (Memorandum of Understanding)

MOU, iki veya daha fazla taraf arasında bir işbirliği veya anlaşma hakkında yazılı bir belgeyi ifade eder.

10. SWOT Analysis (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats Analysis)

SWOT analizi, bir şirketin güçlü yönlerini (strengths), zayıf yönlerini (weaknesses), fırsatlarını (opportunities) ve tehditlerini (threats) değerlendiren bir analiz yöntemidir.

İş İngilizcesi, iş dünyasında etkili iletişim kurmanın ve profesyonel ilişkiler geliştirmenin önemli bir parçasıdır. Bu ifadeler ve kısaltmalar, iş İngilizcesini daha iyi anlamak ve kullanmak için bir başlangıç noktası olabilir. İş dünyasında başarılı olmak için bu terminolojiyi öğrenmek ve kullanmak, işinizi geliştirmenize ve iş dünyasında daha etkili bir şekilde iletişim kurmanıza yardımcı olacaktır.